1999-2000 - Kozyavkin Method

Bibliography

2000

Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.
Intensive Neurophysiological Rehabilitation System.
Козявкін В.І.
Український вісник психоневрології, 2000.-Том 8, вип.1.-C.13

Раціональне використання сучасних технологій лікування хворих з органічними ураженнями мозку.
The Use of Modern Methods of Treatment of the Organic Brain Damages.

Семенова К.О., Козявкін В.І., Бабадагли М.О.
Український вісник психоневрології, 2000.-Том 8, вип.1.- С.18.

Актуальність проблеми мінімальної мозкової дисфункції у дітей для медичної реабілітації.
The Topicality of the Problem of Minimal Brain Dysfunction in Children for Medical Rehabilitation.
Козявкін В.І., Гордієвич С.М.
Український вісник психоневрології, 2000. -Том 8, вип.1.-С.79.

Система інформаційного забезпечення Інституту проблем медичної реабілітації.
Information System of the Institute for Medical Rehabilitation.
Козявкін В.І., Качмар В.О., Юр Р.П.
Український вісник психоневрології, 2000.-Том 8, вип.1.-C.10.

Das System der intensiven neurophysiologischen Rehabilitation (SINR).

Kozijavkin V., Del Bello F.
Praktische Paediatrie, 2000.-No.6.-8 S.

Therapie bei Patienten mit infantiler Zerebralparese nach dem System der Intensiven Neurophysiologischen Rehabilitation (SINR).
pdfDel Bello F., Kozijavkin V.
Krankengymnastik, 2000.-No.6.-S.1005-1013.

1999

Детские церебральные параличи. Медико-психологические проблемы.
Infantile Cerebral Palsy. Medical-Psychological Problems.
Козявкин В.И., Шестопалова Л.Ф., Подкорытов В.С.
Львів: Українські технології, 1999.- 133 c.

Детские церебральные параличи. Основы клинической реабилитационной диагностики.
Infantile Cerebral Palsy. Foundations of Clinical Rehabilitational Diagnostics.
Козявкин В.I., Бабадаглы М.А., Ткаченко С.К., Качмар О.А.
Львів: Медицина світу, 1999.- 312 c.

The Intensive Neurophysiological Rehabilitation System. The Kozijavkin Method. Information for Parents, Their Families and All Those Who Are Interested.
Kozijavkin V.
Lviv: MULTI-M, 1999.-47 p.

Das System der Intensiven Neurophysiologischen Rehabilitation (SINR) bei ICP - Kozijavkin - Methode.
Kozijavkin V.
Monatsschrift Kinderheilkunde,1999.- Band 147 Heft 8, S.231.

New Rehabilitation System for Treatment of Patients with Cerebral Palsy.
Kozijavkin V.
European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Federation of Neurological Societies Lisbon, Portugal, 1999.-Vol.6. P 111.

New Rehabilitation System for Patients with Cerebral Palsy.
Kozijavkin V.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1999.- Vol.80.- No.9.-P. 1124.

Вплив системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації на корекцію розладів дихання у хворих на ДЦП.
Лунь Г.П.
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 1999. - №1. - С. 95-96.

Стан серцево-судинної системи у хворих на ДЦП до і після інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.
Лунь Г.П.
Український вісник психоневології. –1999. - Том 7. - вип.2 (20). - С. 31-32.