2017-2018 - Kozyavkin Method

Bibliography

2017-2018

Динамика показателей моторного развития детей с церебральными параличами в процессе реабилитации по методу профессора Козявкина
Козявкин В.И., Лисович В.И., Кушнир А.Д., Качмар О.А.
Детская и подростковая реабилитация, 2018.- 3(35).-с.14-22

Influence of Spinal Manipulation on Muscle Spasticity and Manual Dexterity in Participants With Cerebral Palsy: Randomized Controlled Trial
Kachmar O, Kushnir A, Matiushenko O, Hasiuk M
Journal of Chiropractic Medicine, 2018, V.17 (3):141 – 150
https://www.journalchiromed.com/article/S1556-3707(17)30183-9/fulltext

A retrospective analysis of the results of treatment with Intensive Neurophysiological Rehabilitation System
Kozyavkin V.I., Kachmar O.O., Lysovych V.I.
International Neurological Journal, 2018, № 3 (97): 14-20

Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Козявкін В.І., Качмар О.О., Лисович В.І.
Міжнародний неврологічний журнал, 2018.- N3(96).- с.14-22

Зміни м'язового тонусу у пацієнтів аз церебральними паралічами під впливом спінальної маніпуляції: рандомізоване клінічне дослідження.
Козявкін В.І., Качмар О.О, Матюшенко О.А., Гасюк М.Б., Кушнір А.Д.
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2018.- № 1-2(13-14).- с.15-22

Застосування реабілітаційних комп'ютерних ігор для покращення рівноваги та крокових рухів.
Качмар О.О., Козявкін В.І., Кушнір А.Д., Гасюк М.Б., Матюшенко О.А.
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2018.- № 3-4(15-16).- с.72.

Клініко-психопатологічні та клініко-психологічні особливості дітей з аутизмом та їх динаміка в ході реабілітації за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР).
Козявкін В.І., Волошин Т.Б.
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2018.-№ 3-4(15-16).- с.77.

Вплив спінальної маніпуляції на спастичність м'язів та спритність рухів руки у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем: рандомізоване клінічне дослідження.
Козявкін В.І., Качмар О.О., Кушнір А.Д., Матюшенко О.А., Гасюк М.Б.
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2018.- № 3-4(15-16).- с.78.

Методи оцінки функції руки при неврологічній патології. Огляд літератури
Козявкін В.І., Качмар О.О., Гасюк М.Б., Матюшенко О.А., Кушнір А.Д.
Міжнародний неврологічний журнал, 2018.- N1(95).- с.14-23

Влияние спинальной манипуляции на спастику мышц у пациентов с церебральными параличами: рандомизированное клиническое исследование
Козявкин В.И., Качмар О.А., Кушнир А.Д., Матюшенко О.A., Гасюк М.Б.
Сборник тезисов «VIII Балтийский конгресс по детской неврологии»
Санкт-Петербург, 7-8 июня, 2018.- с. 61-62

Impairment of neurological ontogenesis in children with autism spectrum disorders
V. Kozyavkin, T. Voloshyn, O. Kachmar
Developmental Medicine & Child Neurology, Special Issue: Abstracts of the 30th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD)
Tbilisi, Georgia, 28–31 May 2018, V6, S2:59

Influence of the spinal manipulation on muscle spasticity in cerebral palsy: a randomized controlled trial
O. Kachmar, V. Kozyavkin, A. Kushnir, O Matiushenko, M. Hasiuk
Developmental Medicine & Child Neurology, Special Issue: Abstracts of the 30th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD)
Tbilisi, Georgia, 28–31 May 2018, V6, S2:42-43

Влияние спинальной манипуляции на спастику мышц у пациентов с церебральными параличами: рандомизированное клиническое исследование
Козявкин В.И., Качмар О.А., Кушнир А.Д., Матюшенко О, Гасюк М.
Материалы конгресса «Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации»
6-7 апреля 2018, Москва, 2018.- с.28-29.

Вплив спінальної маніпуляції на спастичність м’язів та спритність рухів руки у пацієнтів з ДЦП: рандомізоване клінічне дослідження
Козявкін В.І., Качмар О.О., Кушнір А.Д., Матюшенко О.А., Гасюк М.Б.
Матеріали XVII міжнародної Науково – практичної конференції «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, підгострий і довготривалий етапи реабілітації», Київ, 14-15 грудня 2017 р.- С.59.

Stepping games for motor training
Kachmar O., Kozyavkin V., Zeniou N., Kushnir A.
Physiotherapy, 2017, 103: e60-e61 http://www.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(17)30134-7/fulltext

Влияние спинальной манипуляции на спастику мышц и ловкость движений руки у пациентов с церебральными параличами
Козявкин В.И., Качмар О.А., Кушнир А.Д, Матюшенко О.А., Гасюк М.Б
Материалы VII междисциплинарного научно- практического конгресса с международным участием «Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей», Москва, 30-31 октября, 2017, с.97-98

Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации В.И.Козявкина- новый подход к реабилитации детей с аутизмом
Козявкин В.И., Шестопалова Л.Ф., Волошин Т.Б
Материалы VII междисциплинарного научно- практического конгресса с международным участием «Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей», Москва, 30-31 октября, 2017, с.98-99

Применение шаговых компьютерных игр для тренировки двигательных функций
Качмар О. А., Козявкин В. И., Кушнир А.Д.
VII Балтийсктий конгресс по детской неврологи. Сборник тезисов конгресса/ Под редакцией: профессора Гузевой В.И., СПб., 2017.-С.168-169

Использование компьютерных игровых технологий в реабилитации детей с аутизмом
Козявкин В.І., Волошин Т.Б., Качмар О.А.
VII Балтийсктий конгресс по детской неврологи. Сборник тезисов конгресса/ Под редакцией профессора Гузевой В.И., СПб., 2017.-С.177-178

Intensive Neurophysiological Rehabilitation System for Children with Autism
Kozyavkin V. I., Shestopalova L. F., Voloshyn T. B.
Kyiv: Educational Literature Centre Publishing House, 2017.- 61p

Клініко-психологічні особливості дітей з аутизмом та їх динаміка в ході лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Волошин Т.Б.
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2017.-1 (9).-c. 8-15

Застосування людиноподібних роботів у реабілітації дітей з церебральним паралічем
Козявкін В.І., Качмар О.О. Аблікова І.В.
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2017.-1 (9).-c. 43-45

Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
Козявкін В. І., Шестопалова Л. Ф., Бородавко О. О., Гордієвич М. С.
Український вісник психоневрології. 2017. №1. С. 19–22.