2005-2006 гг - Метод Козявкина

Библиография

2006

Физическая реабилитация в системе восстановительного лечения детей с церебральными параличами
Physical Therapy in the Rehabilitation System for Patinets with Cerebral Palsy
Сак Н.Н., Бабадаглы М.А., Качмар О.А.
Слобожанський науково- спортивний вісник, 2006.- №10.- С.169-171.

2005

Дитячі церебральні паралічі:профілактика і ефективність реабілітації за методом Козявкіна
Козявкін В.І., Лунь Г.П., Бабадагли М.О., Качмар О.О.
Соціальна педіатрія. Випуск ІІІ // Зібрник наукових праць.- К.:Інтермед, 2005.- С.31-36.

Костюм біодинамічної корекції рухів "Спіраль" - важлива складова методики Козявкіна
Козявкін В.І., Волошин Б.Д., Лисович В.І., Качмар О.О.
Соціальна педіатрія. Випуск ІІІ // Зібрник наукових праць.- К.:Інтермед, 2005.- С.185-188.

Реабілітація з легкістю гри
Козявкін В.І., Качмар О.О., Маргосюк І.П., Лунь Г.П.
Соціальна педіатрія. Випуск ІІІ // Зібрник наукових праць.- К.:Інтермед, 2005.- С.188-192.

Метод Козявкіна - нова технологія медичної реабілітації
Козявкін В.І., Качмар О.О., Бабадагли М.О.
В кн: Основи медико- соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, Київ, Інтермед, 2005.- С.175 - 183.

Системи моніторингу в медичній реабілітації
Козявкін В.І., Маргосюк І.П., Гордієвич С.М., Качмар О.О.
В кн: Основи медико- соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, Київ, Інтермед, 2005.- С.183 - 185.

Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации (по методу Козявкина)
pdfКозявкин В.И., Качмар О.А., Бабадагли М.А.
Doctor, 2005, 3(29), С.9-12

Програма ранньої реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нервової системи за методом Козявкіна
Козявкіна О.В., Козявкіна Н.В., Лунь Г.П., Бабадагли М.О., Котеляк О.З.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи" - Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2005

Застосування електронної медичної картки в реабілітації
Козявкін В.І., Качмар О.О., Волошин Б.Д., Лисович В.І.
Матеріали міжнародної науково- практичної конференції "Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи" - Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2005

Моніторинг стану пацієнтів в процесі інтенсивної реабілітації
Козявкін В.І., Маргосюк І.П., Гордієвич С.М.
Матеріали міжнародної науково- практичної конференції "Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи" - Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2005