Гідрокінезотерапія в реабілітації рухових розладів

Гідрокінезотерапія в реабілітації рухових розладів

Гідрокінезотерапія є одним з важливих нових компонентів системи інтенсивної нейрореабілітації. В основі реабілітації за методом проф. Козявкіна В.І. лежить полімодальний підхід із застосуванням різносторонніх методів.

Гідрокінезотерапія в реабілітації

Основним компонентом є біомеханічна корекція хребта і великих суглобів у поєднанні з комплексом лікувальних процедур. Суттєвий позитивний вплив на результати лікування мають також інші фактори, а саме, кліматичні умови та бальнеологічні чинники. Саме ці фактори доповнюють курси відновного лікування, які проводяться на острові Кіпр. Тут за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації вже пройшли курс лікування близько 450 пацієнтів з ураженням ЦНС. Практично у всіх пацієнтів було досягнуто хорошу позитивну динаміку.

У випадку реабілітації в цих умовах, кліматичний режим являється одним із важливих лікувальних факторів, а додавши до цього блок гідрокінезотерапії та заняття плаванням та спеціальною лікувальною фізкультурою в воді з інструктором, вдається досягнути прекрасних результатів. Про це свідчать об’єктивні результати та відгуки батьків та пацієнтів, що пройшли курс лікування. Умови оздоровлення та відпочинку на мальовничому острові Кіпр сприяють покращенням не лише у фізичній, але і психологічній сфері, близькість до моря дозволяє щоденно приймати морські ванни, а умови проведення комплексу лікувальних процедур одні з найкращих у цій країні.