Результати дослідження впливу біомеханічної корекції хребта на спастичність м'язів

Результати дослідження впливу біомеханічної корекції хребта на спастичність м'язів

Науковий колектив Міжнародної клініки відновного лікування готовий представити результати рандомізованого клінічного дослідження з вивчення короткотермінового впливу біомеханічної корекції хребта на спастичність м’язів у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем.

Результати дослідження впливу біомеханічної корекції хребта на спастичність м'язів

Нагадаємо, що суть дослідження полягала у рандомізації пацієнтів у дві групи – експериментальну та контрольну. Було проведено два види втручань: експериментальній групі виконувано біомеханічну корекцію хребта, а пацієнтам з контрольної групи – її імітацію. Таким чином, в експериментальних умовах оцінювався короткотерміновий вплив корекції хребта на спастичність м’язів та спритність рухів руки у пацієнтів з ДЦП. Для вимірювання спастичності до та після втручання застосовувався апарат Neuroflexor. Завдяки його об’єктивним показникам вдалося суттєво підвищити точність вимірювання впливу.

Отримані результати демонструють достовірне зниження в експериментальній групі показника, що відповідає за спастичність; в контрольній групі було виявлене незначне зниження, котре не можна вважати достовірним.

Ці дані дозволяють зробити висновок, що спастичність м’язів у пацієнтів з ДЦП знижується під впливом біомеханічної корекції хребта.

Науковий колектив висловлює щиру подяку усім пацієнтам та їхнім батькам, котрі взяли участь у нашому дослідженні, а також колегам за сприяння та допомогу в його проведенні!