Тест великих моторних функцій (GMFM)

Тест великих моторних функцій (GMFM)

Gross Motor Function Measure (GMFM) - це клінічний інструмент, розроблений для оцінки змін великих моторних функцій у дітей з ДЦП.

[Translate to Українська:] Gross Motor Function Measure

Тест призначений для дітей віком від 5 місяців до 16 років, чий моторний розвиток відбувається з затримкою відносно їх віку.

Цей тест розроблений авторським колективом на чолі з Діаною Рассел (Dianne Russell) з університету МакМастер (McMaster University) у 1989 році, перекладений на багато мов світу, і є одним з найпоширеніших інструментів оцінювання стану пацієнтів з церебральними паралічами. GMFM продемонстрував достатню валідність, чутливість та надійність для оцінки рухових навичок дітей з дитячим церебральним паралічем, які проходять реабілітацію. Є 2 версії тесту: оригінальна GMFM-88, що містить 88 пунктів, та новіша версія GMFM-66 на 66 пунктів.

Оригінальний тест (GMFM-88) включає 88 завдань, якими оцінюються моторні функції у п’яти категоріях:

А) лежання та перевороти,

B) сидіння,

C) повзання і на колінах,

D) стояння,

E) хода, біг, стрибки.

Кожне завдання оцінюється за 4 бальною шкалою (0 – 1 – 2 - 3 бали), де

0 означає, що дитина не робить спроб виконувати завдання,

1 - робить спроби виконати завдання (>10%),

2 – частково виконує завдання (10-99%),

а 3 – що вона може виконати його у повному обсязі.

П’ятирічна дитина без моторних порушень може виконати всі завдання на максимальний бал.

В кінці обстеження обчислюється загальний бал розвитку великих моторних функцій, а також бал за кожну з категорій – лежання, сидіння, повзання, стояння та хода.

Проведення тесту GMFM займає приблизно 45-60 хвилин, і залежить від навиків екзаменатора, рівня розвитку дитини (чим більше дитина може зробити, тим більше завдань треба перевірити) та кооперації дитини. На виконання кожного завдання дозволяється по 3 спроби. Перед виконанням тесту і застосуванням шкали необхідно детально ознайомитися з описом критеріїв оцінки кожного завдання, що наводиться в посібнику.

У 2003 році була розроблена коротша версія тесту, яка отримала назву GMFM-66. За допомогою Rash аналізу автори виділили 66 завдань, які є найінформативніші. Цей тест проводиться аналогічно до тесту GMFM-88, лише за винятком того, що необхідно розрізняти оцінку «0» (дитина не пробує виконати завдання), від оцінки «НТ» (не тестувалося).

Для розрахунку загального балу та аналізу результатів тесту GMFM-66 використовується комп’ютерна програма Gross Motor Ability Estimator (GMFE), яка обчислює бал моторного розвитку дитини на основі отриманих балів за завдання. Цю програму можна безкоштовно завантажити за посиланням.

Вибір версії GMFM залежить від мети дослідження. Тест GMFM-88 можна проводити, щоб оцінити рухові функції дитини із використанням допоміжних засобів пересування, ортозів чи спеціального взуття, тоді як для проведення тесту GMFM-66 дитина має бути роззута. GMFM-88 надає більше інформації про рухові функції молодших дітей та дітей з важчими руховими порушеннями, наприклад тих, що знаходяться на V рівні GMFCS, оскільки оцінює більше завдань. GMFM-66 потребує менше часу на виконання, оскільки не включає виконання всіх завдань, він використовується для відслідковування змін з часом та оцінки прогресу після лікування та реабілітації. Також його перевагою є те, що завдяки програмі GMAE можна зберігати і відслідковувати зміни рухових функцій дитини з часом та те, що програма розраховує статистичні показники, такі як довірчий інтервал, перцентилі та стандартну похибку. Було визначено, що 13 – це мінімальна кількість завдань, яку необхідно виконати для того, щоб отримати вірну оцінку балу за GMFM-66.

Також авторами тесту були розроблені та провалідовані набори завдань GMFM-66-IS, які є хорошою альтернативою GMFM-66. Вони включають меншу кількість завдань, ніж повний тест, що дозволяє скоротити час оцінювання. Водночас їхні результати суттєво не відрізнялися від тих, що були пораховані після проведення повного тесту, а отже набори завдань можна використовувати замість GMFM-66. Єдиною умовою є сталість у виборі тесту – якщо раніше використовувався GMFM-66/ певний набір завдань, то для наступних оцінювань цієї дитини також потрібно його використовувати. Перший набір містить 15 завдань, другий – 29, третій – 39, а четвертий – 22.  

Алгоритм для визначення того, який набір завдань необхідно застосовувати у конкретної дитини:

  1. Виконується завдання 23: сидіти на маті, притримуючись руками, протягом 5 секунд. Якщо бал за це завдання 0-2, то обирається НАБІР ЗАВДАНЬ 1. Якщо бал за це завдання 3, то необхідно перейти до завдання 67.
  2. Виконується завдання 67: стоячи, тримаючись за 2 руки, пройти вперед 10 кроків. Якщо бал за це завдання 0-2, то обирається НАБІР ЗАВДАНЬ 2. Якщо бал за це завдання 3, то необхідно перейти до завдання 85.
  3. Виконується завдання 85: стоячи, тримаючись за 1 поруччя, спуститися на 4 сходинки вниз, чергуючи ноги. Якщо бал за це завдання 0-2, то обирається НАБІР ЗАВДАНЬ 3. Якщо бал за це завдання 3, то обирається НАБІР ЗАВДАНЬ 4.

Детальну інформацію про тест англійською мовою можна знайти тут.

Переклад бланків тесту та інструкції до нього українською мовою було здійснено науковцями Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна. Українську версію тесту GMFM, що включає опис завдань та інструкції щодо їх виконання можна завантажити тут.

Список необхідного обладнання, визначення термінів та принципи проведення тестування можназавантажити тут.

Бланки для тестів GMFM-88 та GMFM-66 можна завантажити тут.

Бланки наборів завдань GMFM-66-IS можна завантажити тут.