Програма біодинамічної корекції рухів - Метод Козявкіна

Програма біодинамічної корекції рухів

Вже близько 30 років для надання допомоги пацієнтам з органічними ураженнями НС успішно застосовується система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації - авторська назва якої - метод професора Козявкіна.

В основі системи реабілітації лежить полімодальний підхід з застосуванням різнобічних методів впливу на пацієнта, дія яких взаємно доповнюється та потенціюється.

Застосування СІНР створює новий функціональний стан в організмі дитини шляхом активації внутрішніх компенсаторних можливостей та пластичності нервової системи.

В процесі реабілітації, після нормалізації м'язового тонусу, збільшення об'єму активних та пасивних рухів важливим завданням є використати досягнутий новий функціональний стан для руйнування старих патологічних стереотипів та формуванню нових правильних рухів.

Саме для цього нами була створена програма біодинамічної корекції рухів - нова складова СІНР, в основу якої покладено принцип динамічної пропріоцептивної корекції.

Всі заняття програми проводяться з застосуванням спеціально розробленого костюму - біодинамічного коректору "Спіраль".

Костюм забезпечує прикладення додаткових зовнішніх зусиль, які коригують рухи кінцівок та положення тіла та активізують потік пропріоцептивної інформації.

Важливим елементом програми є широке використання спеціалізованих комп'ютерних ігор з елементами віртуальної реальності спрямоване на мотивацію пацієнта до проведення занять та створення позитивного емоційного фону.