Мобілізуюча гімнастика

Мобілізуюча гімнастика

Розвиток моторних функцій, удосконалення пересування, освоєння важливих навичок щоденного життя

Mobilizing physical exercises

Мобілізуюча гімнастика базується на основні класичних методик кінезотерапії з врахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. Основою її є принцип "від центру до периферії", який передбачає переважний вплив спочатку на формування рухів тулуба та проксимальних суглобів з поступовим залученням дистальних дрібних суглобів. Освоєння нових моторних актів проводиться за принципами "від пасивних рухів через пасивно- активні до активних" і "від простих рухів до складних". Велика увага приділяється правильності виконання руху, вираженості нередукованих патологічних рефлексів, постуральних реакцій та патологічних синкінезій. Кожне заняття включає вправи дихальної гімнастики, вправи для "розробки суглобів", що спрямовані на підвищення мобільності суглобів хребта та кінцівок, а також вправи для зміцнення м'язево-суглобового апарату. 

Важливою запорукою ефективності реабілітації є дотримання необхідного рухового режиму та виконання в домашніх умовах комплексу рекомендованих вправ. З цією метою батьки залучаються до проведення занять та освоюють необхідний комплекс вправ.