Балтійський конгрес з дитячої неврології

Балтійський конгрес з дитячої неврології

8-9 червня 2017 року в Санкт-Петербурзі відбувся VII Балтійський конгрес з дитячої неврології, присвячений 85-річчю кафедри неврології, нейрохірургії та медичної генетики Санкт-Петербурзького педіатричного державного медичного університету, очолюваної проф. Гузевою В.І.

Балтійський конгрес з дитячої неврології

У науковій програмі конгресу були представлені всі основні розділи дитячої неврології та брали участь російські і зарубіжні експерти високого рівня. Міждисциплінарний підхід до формування наукової програми залучив до участі велику кількість лікарів суміжних спеціальностей, це нейрохірурги, генетики, психіатри, лікарі загальної практики та організатори охорони здоров'я.

Науково практична робота колективу Міжнародної клініки відновного лікування була представлена доповіддю "Застосування крокових комп'ютерних ігор для тренування рухових функцій" завідувача відділом інноваційних технологій Качмара Олега Олексійовича.

Програму і тези можна скачати на сайті конгресу