Система класифікації великих моторних функцій GMFCS

Система класифікації великих моторних функцій GMFCS

Ця система класифікації застосовується для оцінки моторних порушень у дітей з ДЦП базуючись на їх функціональних можливостях, потребі у допоміжних пристроях та можливостях пересування.

Система класифікації великих моторних функцій

Опис та оцінка стану пацієнтів з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) та їх функціональних можливостей необхідні для правильного вибору лікування, оцінки його результатів та вибору стратегій і засобів адаптації.

Для оцінки рівня розвитку та можливостей пацієнтів із ДЦП було розроблено багато інструментів та класифікацій з перевіреною валідністю та надійністю.

Деякі з них, зокрема Система класифікації функції руки (MACS – Manual Ability Classification System), Питальник оцінки функції руки ABILHANDS-Kids, Система класифікації зорових функцій (VFCS – Visual Function Classification System), Неврологічне обстеження немовлят Хаммерсміт HINE та інші, вже перекладені українською мовою, відповідним чином адаптовані та валідизовані для використання в практиці.

Для забезпечення стандартизованої оцінки ступеня важкості моторної неповносправності пацієнтів з ДЦП співробітниками Канадського університету МакМастер (McMaster University) в 1997 році була розроблена Система класифікації великих моторних функцій - Gross Motor Functions Classification System. Ця система класифікації застосовується для об’єктивної оцінки рівня моторних порушень у дітей з церебральним паралічем базуючись на їх функціональних можливостях, потребі у допоміжних пристроях та можливостях пересування.

Система класифікації великих моторних функцій є загально визнаним світовим стандартом, її валідність та надійність були перевірені у багатьох дослідженнях. Класифікація перекладена на різні мови світу. Співробітниками Міжнародної клініки відновного лікування було здійснено переклад цієї класифікації українською мовою.

В 2007 році була впроваджена розширена та уточнена версія системи класифікації великих моторних функцій, яка є аналогом попередньої, але додатково включає опис функціональних можливостей дітей віком 12- 18 років. Це пов’язано з деяким спадом в руховій активності дітей після 12- річного віку, формуванням контрактур в кінцівках, періодом інтенсивного росту, коли формування нових функцій значно сповільнюється, можливий “крок назад” у руховому розвитку.

За цією класифікацією усі пацієнти з церебральними паралічами розділяються за своїми моторними можливостями на п’ять рівнів. Поділ на рівні ґрунтується на функціональних можливостях дитини, потребі у допоміжному обладнанні, включно з обладнанням для пересування (ходунки, милиці, палиці, колісне крісло) і меншою мірою на якості рухів дитини.

«Рівню І» відповідають діти, які можуть ходити без обмежень, але не справляються зі складнішими моторними завданнями – стрибками та бігом. «Рівню V» відповідають діти з дуже обмеженими можливостями самостійного пересування навіть з допоміжним обладнанням і слабким контролем положення тулуба та голови.

Дану класифікацію можна швидко та легко застосовувати, вона зосереджує увагу на визначенні рівня, який найкраще відповідає можливостям та обмеженням моторних функцій дитини на момент обстеження. Наголос робиться на типовій поведінці дитини вдома, у школі та у суспільстві.

Оскільки розвиток моторних функцій залежить від віку, то для кожного рівня класифікації подано окремий опис для різних вікових груп (до 2 років, від 2 до 4 років, від 4 до 6 років, від 6 до 12 років, від 12 до 18 років).

Загалом процес класифікації пацієнта займає лише кілька хвилин. Більшість показників є досить чіткими, тому доволі швидко можна вирішити до якого рівня віднести показники загальної моторної функції дитини. Деколи (наприклад, у певному віці) різниця між рівнями розмита і вимагає ґрунтовних роздумів. Щоб допомогти точніше визначити рівень моторних порушень дитини в класифікації подано підсумки відмінностей між сусідніми рівнями. Перед початком роботи з класифікацією необхідно детально ознайомитися з Інструкцією для користувачів.

Класифікацію великих моторних функцій можна застосовувати у клінічній практиці та наукових дослідженнях. Визначивши рівень за класифікацією, можна визначити прогноз та середньостатистичні можливості дитини в майбутньому.

Детальна інформація про систему класифікації GMFCS – на веб сторінці Центру вивчення дитячої інвалідності CanChild.

Український варіант Розширеної і уточненої версії Системи класифікації великих моторних функцій був підготовлений співробітниками Міжнародної клініки відновного лікування. Переглянути і завантажити його можна за посиланням.