Тест «Кубики в коробці» (Box and Block Test)

Тест «Кубики в коробці» (Box and Block Test)

Тест “Кубики в коробці” є тестом для оцінки функції руки, зокрема її спритності, та визначення домінуючої руки.

Тест «Кубики в коробці»

Тест “Кубики в коробці” є простим, швидким, надійним та валідним тестом для оцінки функції руки, зокрема її спритності, та визначення домінуючої руки. Він широко використовується фахівцями фізичної реабілітації та ерготерапії, в тому числі і для пацієнтів із ДЦП.

Цей тест був розроблений в 1985 році для оцінювання функції кисті у дорослих пацієнтів з церебральним паралічем. Суть тесту полягає у визначенні кількості дерев’яних кубиків, які пацієнт може перенести через перегородку з однієї половини коробки в іншу за одну хвилину.

Час проведення тесту складає близько п’яти хвилин.

Для проведення тесту необхідна дерев’яна коробка, розділена на дві однакові частини перегородкою висотою 15 см. В одній половині коробки знаходиться 150 дерев’яних кубиків розміром 1 дюйм (2,5 см). Коробка має бути розміщена поздовжньо і по центру щодо досліджуваної особи, частина з кубиками має бути з боку руки, яка тестується.

Box and Block Test

Пацієнту пояснюють і показують, як переставляти кубики. Тест починають із неураженої, або домінуючої руки. На початку тестування для кожної руки дозволяється зробити спробу перенесення кубиків тривалістю 15 секунд.  

По команді пацієнт починає якнайшвидше перекладати кубики з однієї половини коробки в іншу. Інструктор фіксує час і зупиняє пацієнта через 1 хвилину. Спочатку обстежують домінуючу руку, потім кубики переставляють на місце і обстежують другу руку. Реєструють кількість перекладених кубиків кожною рукою.

Особливості проведення тесту:

  • Під час проведення тесту необхідно звертати увагу чи кінчики пальців досліджуваної особи перетнули перегородку, кубик зараховується перенесеним лише за цієї умови.
  • Не можна одночасно брати декілька кубиків, при перенесенні кількох кубиків за один раз зараховується лише один із них.
  • Кубик, який випав за межі коробки після перенесення через перегородку- зараховується.
  • Кубик, кинутий на іншу сторону без перенесення через перегородку - не зараховується.

 

Чим більше кубиків було перенесено за хвилину – тим вища оцінка за тест. Вищі оцінки за тест означають кращу спритність, а отже кращу функцію руки.

Норми для здорових людей різних вікових категорій наведені у статті “Mathiowetz, V., Volland, G., et al. (1985). Adult norms for the Box and Block Test of manual dexterity. Am J Occup Ther 39(3160243): 386-391”.

Відеозапис проведення тесту (англійською мовою) можна переглянути тут