Дитячі церебральні паралічі. Медико-психологічні проблеми

Дитячі церебральні паралічі. Медико-психологічні проблеми

У монографії викладено основні закономірності порушень психічної сфери в дітей, що страждають ДЦП.

Книга російською мовою

Cerebral Palsy. Medical-psychological problems.

У монографії викладено основні закономірності порушень психічної сфери в дітей, що страждають ДЦП. Описано психопатологічні синдроми, що спостерігаються при захворюванні. Дано докладну медико-психологічну характеристику порушень особистості, інтелекту, мови й інших психічних функцій. Висвітлюються соціально-психологічні проблеми родини, що має хвору дитину. Викладаються основні принципи розробленої В.І.Козявкіним системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації хворих на ДЦП, а також розглядається ефективність її застосування в аспекті впливу на психічне здоров'я дітей та їхню соціально-психологічну адаптацію.

Монографія призначена для широкого кола фахівців: неврологів, психіатрів, психотерапевтів, фахівців в галузі реабілітаційної медицини, медичних і дитячих психологів, логопедів, педагогів, соціальних працівників, а також для студентів вузів і аспірантів відповідних спеціальностей.

Детские церебральные параличи. Основы клинической и реабилитационной диагностики / Козявкин В.И., Шестопалова Л.Ф., Подкорытов В.С. - Львів: НВФ "Українські технології", 1999. - 143с.

ISBN 966-7292-41-X


Завантажити книгу (на російській мові)

Завантажити книгу (на німецькій мові)