1991-1992 гг - Метод Козявкина

Библиография

1992

Механізм лікувальної дії мануальної терапії при спастичних формах дитячого церебрального паралічу.
Treatment Effects of Manual Therapy Mechanisms for Spastic Forms of Cerebral Palsy.
Шевага В.М., Козявкін В.І., Бабадагли М.О., Качмар О.О., Лисович В.І., Потабенко Т.Ф., Лунь Г.П., Маргосюк І.П.
1 Український з'їзд рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів. Львів, 1992.- С. 24-26.

Вплив мануальної терапії на рівень імуноглобулінів в сироватці хворих на дитячий церебральний параліч.
Effect of Manual Therapy on Imunoglobulin Contained in Serum of Patients with Cerebral Palsy.
Козявкін В.І., Павлій С.Й., Марчак Н.М., Лунь Г.П., Паєнок А.В.
1 Український з"їзд рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів. Львів, 1992.- С. 24

Принципи побудови рефлексологічної корекції порушень біомеханіки рухів у дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу.
Backgrounds of Reflexologic Correction of Normal Mobility Disturbances in Children with Spastic Forms of Cerebral Palsy.
Козявкін В.І., Шевага В.М., Лисович В.І., Маргосюк І.П., Турчин О.З., Конєва Л.П., Качмар О.О.
1 Український з'їзд рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів. Львів, 1992.- С. 26-27.

Оцінка динаміки стану хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП) між курсами лікування в лікувально- реабілітаційному центрі.
Dynamics of Status Evaluation in Patients with Cerebral Palsy (CP) between Treatments Courses in Therapy and Rehabilitation Center.
Козявкін В.І., Шевага В.М., Маргосюк І.П., Турчин О.З., Павлій С.Й., Потабенко Т.Ф.
1 Український з'їзд рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів. Львів, 1992.- С. 27-28.

Послідовність проведення процедур і маршрути реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем у лікувально-реабілітаційному центрі
Шевага В.М., Козявкін В.І., Маргосюк І.П., Лисович В.І., Лунь Г.П., Турчин О.З., Конєва Л.П., Паєнок А.
1 Український з’їзд рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів. Тези доповідей. - Львів, 1992. – С.65-66.

Можливості визначення спастичності у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем шляхом вимірювання Т-рефлексу
Шевага В.М., Козявкін В.І., Качмар О.О., Лисович В.І., Потабенко Т.Ф., Турчин О.З., Павлій С.Й., Паенок А.В.
// Матеріали 1-го Українського з'їзду рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів. Львів, 1992.- С.64. pdf

Комплексне обстеження на картографі мозку Brain-Atlas в діагностиці супутніх синдромів дитячих церебральних паралічів.
Complex Examination by Means of Brain Mapping Equipment "Brain-Atlas" in Diagnostics of Attendant Syndroms of Cerebral Palsy.
Козявкін В., Потабенко Т., Бабадагли М., Шевага В.
Медична діагностика. Організація і управління, методи і засоби, алгоритми і навчання, технологія і комп’ютеризація. Тез.докл:. Київ-Львів, 1992.- С.130-131.

Brain Topographic Mapping in Selection and Treatment of Cerebral Palsy Diseased.
Kozyavkin V., Babadaglu M., Shevaga V., Potabenko T.
The International Fifth Swiss EEG-EP Mapping Meeting , Zurich, 1992.- P.73.

Применение апитерапии в комплексе с мануальной терапией в лечении больных с детским церебральным параличом.
Application of Apitherapy in Combination with Manual Therapy in Treatment of Cerebral Palsy.
Козявкин В.И., Лунь Г.П., Маргосюк И.А., Лисович В.И., Качмар О.А.
Второй международный конгресс вертеброневрологов. Тез.докл..- Казань, 1992.- С.151.

Влияние мануальной терапии на тонус мышц у больных со спастическими формами детского церебрального паралича (ДЦП).
Effects of Manual Therapy on Muscle Tone in Patients with Spastic Forms of Cerebral Palsy (CP).
Козявкин В.И., Маргосюк И.А., Лисович В.И., Лунь Г.П., Качмар О.А.
Второй международный конгресс вертеброневрологов. Тез.докл..- Казань, 1992.- С.150.

Состояние тонуса периферических сосудов при мануальных воздействиях на позвоночник у больных с детским церебральным параличом (ДЦП).
Peripheral Vessel Tone Status of Manually Treated Spine in Patients with Cerebral Palsy (CP).
Козявкин В.И., Шевага В.Н., Потабенко Т.Ф.
Мануальная терапия при висцеральной патологии. Тез.докл.- Кисловодск, 1992.-С.76-77.

Влияние манипуляционных воздействий на позвоночнике на тонус мышц при детском церебральном параличе.
Effects of the Manipulation Treatment of the Spine on Muscle Tone in Case of Cerebral Palsy.
Козявкин В.И., Шевага В.Н., Пайонок А.В.
Мануальная терапия при висцеральной патологии. Тез. докл. Кисловодск, 1992.- С.75.

Картирование мозга как средство контроля за активностью онтогенетического процесса.
Brain Mapping for Controlling of Ontogenesic Activity.
Козявкин В.И., Шевага В.Н., Бабадаглы М.А., Потабенко Т.Ф.
Сборник тезисов докладов "Новые технологии в неврологии и нейрохирургии". Самара, 1992.- Книга 2.- С.76-77.

Организация восстановительного лечения детей с церебральными параличами (ДЦП) во Львовской области.
Organization of Renewal Treatment of Children with Cerebral Palsy (CP) in Lviv Region.
Шевага В.Н., Бабадаглы М.А., Козубенко Г.Ф., Козявкин В.И., Лунь Г.П., Маргосюк И.А., Лисович В.И., Качмар О.А.
Сборник тезисов докладов "Новые технологии в неврологии и нейрохирургии". Самара, 1992.- Книга 2.- С.202-204.

Оцінка моторних функцій в процесі лікування хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП).
Evaluation of Motor Functions in Treatment of Patients with Cerebral Palsy (CP).
Козявкін В., Маргосюк І., Лунь Г., Лисович В., Качмар О.
Медична діагностика. Організація і управління, методи і засоби, алгоритми і навчання, технологія і комп’ютеризація. Тез.докл:. Київ-Львів, 1992.- С.129-130.

1991

Особенности мануальной терапии, физиотерапии и акупунктурной рефлексотерапии при детском церебральном параличе.
Specifics of Manual Therapy, Physiotherapy and Acupressure in Treatment of Cerebral Palsy.
Козявкин В., Шевага В., Лисович В., Лунь Г.
Первый международный конгрес вертеброневрологов. Тез. докл. Казань .- 1991.

Особенности акупунктурных воздействий при лечении гипертонуса мышц у детей с детским церебральным параличом.
Specific Character of Acupuncture in Treatment of Muscle Hypertone in Children with Cerebral Palsy.
Козявкин В., Шевага В., Лисович В, Лунь Г.
Первый международный конгрес вертеброневрологов. Тез. докл. Казань .- 1991.

Динамика некоторых показателей бронхиальной проходимости при мануальной терапии распространенного остеохондроза.
Dynamics of Several Indicators of Bronchial Permeability during the Application of Manual Therapy in Case of Widespread Type Osteochondrosis.
Шевага В., Козявкин В., Потабенко Т.
Первый международный конгрес вертеброневрологов. Тез. докл. Казань .- 1991.

Антиспастична дія мануальної терапії при лікуванні дитячого церебрального паралічу.
Antispastic Effect of Manual Therapy in Treatment of Cerebral Palsy.
Шевага В.М., Козявкін В.І., Лунь Г.П., Лисович В.І.
Курортные фaкторы Прикарпатья в медицинской и социальной реабилитации больных дерматозами. Тез.докл.- Львов, 1991.- С.208-209.

Деякі особливості в лікуванні хворих спондилоартрозом поперекового відділу
Specific Features of Treatment of Patients with Spondyloarthrosis of Lumbar Spine
Пшик С.С., Пайонок А.В., Андріюк Л.В., Козявкін В.І.
Курортні фактори Прикарпаття в медичній та соціальній реабілітації хворих дерматозами. Тези доп.- Львів, 1991.- С.208-209.