2003-2004 рр - Метод Козявкіна

Бібліографія

2004

Аналіз ефективності медичної реабілітації за методом Козявкіна
Козявкін В.І., Лунь Г.П., Качмар О.О.
//Матеріали науково практичної конференції "Сучасна педіатрія: Досягнення і перспективи " присвяченої 100-річчю кафедри факультетської та шпитальнї педіатрії Львівського національного медичного університету.- Львів, 2004.- С.86-87.

Рання реабілітація дітей з перинатальними ураженнями нервової системи за методом Козявкіна
Козявкін В.І., Лунь Г.П., Бабадагли М.О.
//Матеріали науково практичної конференції "Сучасна педіатрія: Досягнення і перспективи" присвяченої 100-річчю кафедри факультетської та шпитальнї педіатрії Львівського національного медичного університету.- Львів, 2005.- С.85-86.

Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації пацієнтів з дитячим церербальним паралічем

Козявкін В.І., Лунь Г.П.
//Матеріали українсько- польської науково- практичної конференції педіатрів "Проблеми спеціалізованої медичної допомоги на сучасному етапі".- Львів, 2004.- С.96-103.

Intensive Neurophysiological Rehabilitation System. The Kozijavkin Method
pdfKozijavkin V.I., Kachmar O.O.
Cerebral Palsy Magazine, March 2004, P.18-30.  

Infantile Zerebralparesen.Medizinisch-psychologische Probleme
Дитячі церебральні паралічі. Медико- психологічні проблеми
Kozijavkin V.I., Schestopalova L.F., Podkorytov V.S.
Львів:Українські Технології, 2004.- 143c.   

Correction of Movement Utilizing the "Spiral" Suit - an Importanrt Part of the Kozijavkin Method
pdfKozijavkin V., Kachmar O.
Cerebral Palsy Magazine, June 2004, P.14-18.  

Метод проф. В.Козявкіна. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Блок кінезотерапії
В.І.Козявкін , Волошин Б.Д.
Львів:МАЛТІ-М, 2004.- 126с.  

Rehabilitation with the ease of a game
pdfKozijavkin V., Kachmar O.
Cerebral Palsy Magazine, September 2004, P.31-34

Use of computer game devices in the rehabilitation of patients with cerebral palsy

pdfKozijavkin, V.; Kachmar, O.
European Journal of Neurology Supplement. 11 Supplement 2:148, September 2004. P1434.

The Kozijavkin Method
pdfBen Aris
The Lancet.- 2004.- Vol 364, Nov.27:1927-1928

2003

Методи оцінки ефективності медичної реабілітації в системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.
pdfRehabilitation outcome assessment methods in Intensive neurophysiological rehabilitation system
Козявкін .В.І, Качмар О.О.
Український медичний часопис. 2003, №3(35):61-66. 

Мотиваційні аспекти реабілітації в СІНР.
Motivational aspects of the rehabilitation in INRS
Гордієвич С.М., Качмар О.О.
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць, - Київ інтермед , 2003.- С.35.

Ефективність медико-соціальної реабілітації дітей з наслідками поєднаної черепно-мозгової травми за системою інтенсивної нейрофізичної реабілітації
Effectiveness of the medic - social rehabilitation of children with consequences of brain trauma using intensive neurophysiological rehabilitation system
Козявкін В.І., Маргосюк І.П.
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць, - Київ інтермед , 2003.- С. 55.

Програма біодинамічної корекції рухів в СІНР.

Biodynamical movement correction program in INRS
Волошин Б.Д., Качмар О.О., Лисович В.І.
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць, - Київ інтермед , 2003.- С.147

Танцерухова терапія в медичній реабілітації.
Dance movement therapy in the medical rehabilitation
Качмар О.О., Лунь Г.П., Гордієвич С.М.
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць, - Київ інтермед , 2003.- С.188

Відновлення рухових мовленнєвих порушень при дитячих церебральних паралічах на етапі інтенсивної корекції.
Restoration of speech movement disturbances in cerebral palsy on the stage of intensive correction
Козявкіна Н.В., Козявкіна О.В., Гордієвич С.М., Дерев’янко В.О., Бабадагли М.О., Пічугіна Т.В.
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць, - Київ інтермед , 2003.- С. 191

Музикотерапія в СІНР.
Music therapy in INRS
Козявкіна Н.В., Козявкіна О.В.
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць, - Київ інтермед , 2003.- С. 192.

Комплекс медико-логопедичних корекційних заходів на етапі стабілізації та потенціювання ефекту в СІНР.
Complex medical speech correction measures on the stage of stabilization and effect potentiation in INRS
Козявкіна Н.В., Козявкіна О.В,Огородник Р.Б., Бабадагли М.О., Пічугіна Т.В.
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць, - Київ інтермед , 2003.- С.193

Комплекс дихальної гімнастики та вокалотерапії в СІНР.
Complex of respiratory therapy and vocalotherapy in INRS
Лунь Г.П.
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць, - Київ інтермед , 2003.- С.216