2009-2010 рр - Метод Козявкіна

Бібліографія

2010

Kozyavkin Method – the Intensive Neurophysiological Rehabilitation System
Метод Козявкіна - Система Інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Lun Halyna, Babadagly Matilda
Zeszyty Naukove. Wyzsza Szkola Spoleczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, 2010, Tom 10, Fizjoterapia, p.83-108

Основы системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации
Basics of Intensive Neurophysiological Rehabilitation
Козявкин В.И.
ІІ Международный конгресс "Нейрореабилитации-2010", Материалы конгресса, Москва, 2010.- С.14

Надійність української версії системи класифікації великих моторних функцій
Качмар О.О., Козявкін В.І., Гордієвич М.С.
Міжнародний неврологічний журнал, 2010.- № 5(35).-с. 77-80.

Basics of Intensive Neurophysiological Rehabilitation
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Volodymyr Kozyavkin
II International symposium «Cerebral Palsy Syndrome: Treatment Methods and Research on Effectiveness».- Book of Abstracts, Truskavets, 2010.-pp.15-18

Інформаційні технології в медичній реабілітації
Information Technologies in Medical Rehabilitation
Качмар О.
II International symposium «Cerebral Palsy Syndrome: Treatment Methods and Research on Effectiveness».- Book of Abstracts, Truskavets, 2010.-pp.51-53

2009

Rehabilitation Principles for Motor Dysfunction According to the Kozyavkin Method
Принципи реабілітації моторних порушень за Методом Козявкіна
Kozyavkin V.I., Sak N.N., Kachmar O.O., Babadahly M.O.
Lviv: "Papuga" Publishing House, 2009.- 192p.

Застосування методу Козявкіна для лікування дітей із порушеннями поведінки та шкільною дезадаптацією
Use of the Kozyavkin Method for treatment of children with behaviour deviations and learning difficulties
Бабадагли М.О., Козявкіна О.В., Козявкіна Н.В., Лунь Г.П., Пічугіна Т.В.
//Нейро News, 2009.- Прилож. Сентябрь.- с.19

Надійність української версії класифікації великих моторних функцій
Reliability of Ukrainian Version of Gross Motor Function Classification System
Качмар О.О., Козявкін В.І., Гордієвич М.С., Волошн Т.Б.
//Нейро News, 2009.- Прилож. Сентябрь.- с.23-24

Комп'ютерні ігри в реабілітації пацієнтів із церебральними паралічами
Computer Games in Cerebral Palsy Treatment
Качмар О.О., Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
//Нейро News, 2009.- Прилож. Сентябрь.- с.24/

Програма "Рання реабілітація" за методом Козявкіна
"Early Rehabilitation" Programm by the Kozyavkin Method
Лунь Г.П., Козявкіна Н.В., Козявкіна О.В.
//Нейро News, 2009.- Прилож. Сентябрь.- с.27.

Інтенсивна нейрореабілітація за методом Козявкіна при лікуванні наслідків церебрального інсульту
Intensive Neurorehabilitation by the Kozyavkin Method in Treatment of Stroke Patients
Лунь Г.П., Волошин Б.Д., Бойко Б.Б., Бабадагли М.О., Волошин Т.Б
//Нейро News, 2009.- Прилож. Сентябрь.- с.27

Computer Games in Cerebral Palsy Rehabilitation
Комп'ютерні ігри в реабілітації церебрального паралічу
Kachmar O., Kozyavkin V.
From Myth to Evidence. Final Pragram and Abstracts' Book of 21st Annual Meeting of the EACD, 2009.- p.49-50.