2007-2008 рр - Метод Козявкіна

Бібліографія

2008

Reliability of Ukrainian Version of Gross Motor Function Classification System
Надійність української версії системи класифікації великих моторних функцій
pdfKozijavkin V., Kachmar O.
Neurologia Croatica, 2008.- Vol.57, Suppl.1, P.60-61
Book of Abstracts of 20-th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability.

Movement Correction Suit "Spiral" for Cerebral Palsy
Костюм корекції рухів "Спіраль" при дитячому церебральному паралічі
pdfKozijavkin V., Kachmar O., Woloshyn B.
7-th International Congress on Early Brain Damage, 23-26 April, 2008, Bled, Slovenia, Book of Abstracts.- P.12

Інфорамційні технології в стандартизації та організації медичної реабілітації
Information Technologies in Standardisation and Management of Medical Rehabilitation
Козявкін В.І., Качмар О.О.
Український журнал телемедицини та медичної інформатики, 2008.- Т.6.- N2.-с.211-213

Система класифікації великих моторних функцій у дітей із церебральними паралічами
Gross Motor Functions Classification System for Patients with Cerebral Palsy
Качмар О.О.
Міжнародний неврологічний журнал, 2008.-№1(17).- С.90-93. 

2007

Основы реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина В.И.
Basics of Rehabilitation of Movement Disorders by the Kozijavkin Method
Сак Н.Н, Качмар О.А., Бабадаглы М.А.
В кн. Восстановительное лечение детей с перинатальным поражением нервной системы и детским церебральным параличом/ Под ред. Семеновой К.А. Москва: Закон и порядок, 2007.- С.354-385.

Standardization in Pediatric Rehabilitation. Multilinguality and Information Sharing Issues
Стандартизація в педіатриній реабілітації. Проблеми багатомовності та обміну інформацією
pdfKozijavkin V.I., Kachmar O.O.
Development and Differentiation in Childhood Disability. Thesis of 19th Annual Meeting of the EACD, Groningen:University Medical Center, 2007.- P.66-67.

Основы реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина
Basics of Motor Disorders Rehabilitation According to Kozijavkin Method
Козявкин В.И., Сак Н.Н., Качмар О.А., Бабадаглы М.А.
Львов:Украинские Технологии, 2007.- 192c.

Інформаційні технології в стандартизації та організації медичної реабілітації за методом проф. Козявкіна
Informational Technologies in Standardization and Management of Rehabilitation According to Kozijavkin Method
Качмар В.О., Качмар О.О.
Львів:Дизайн-студія «Папуга», 2007.- 104c.

Дихальні порушення у хворих на церебральні паралічі та їхня динаміка в процесі реабілітації за методом проф. В.Козявкіна
Respiratory Disorders in Children with Cerebral Palsy and their Changes in the Process of Rehabilitation According to Kozijavkin Method
Лунь Г. П.
Львів:Дизайн-студія «Папуга», 2007.- 128c.

Корекція рухових мовленнєвих порушень хворих на спастичні форми дитячих церебральних паралічів
Козявкіна О.В., Козявкіна Н.В., Бабадагли М.О., Пічугіна Т.В.
Соціальна педіатрія і реабілітологія // Збірник наукових праць. - К.:Інтермед, 2007. – С.223-228.

Функція зовнішнього дихання у хворих на церебральні паралічі та її динаміка в процесі реабілітації за методом проф. В.Козявкіна
Лунь Г.П.
Соціальна педіатрія і реабілітологія // Збірник наукових праць. - К.:Інтермед, 2007. – С.246-249.

Інформаційні технології в стандартизації та організації медичної реабілітації
Качмар О.О., Маргосюк І.П.
Соціальна педіатрія і реабілітологія // Збірник наукових праць. - К.:Інтермед, 2007. – С.62-65.

Моделювання функції кисті, як окрема складова системи реабілітації за методом В.Козявкіна
Волошин Б.Д.
Соціальна педіатрія і реабілітологія // Збірник наукових праць. - К.:Інтермед, 2007. – С.196-200.