Bibliography

2017

Вплив спінальної маніпуляції на спастичність м’язів та спритність рухів руки у пацієнтів з ДЦП: рандомізоване клінічне дослідження
Козявкін В.І., Качмар О.О., Кушнір А.Д., Матюшенко О.А., Гасюк М.Б.
Матеріали XVII міжнародної Науково – практичної конференції «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, підгострий і довготривалий етапи реабілітації», Київ, 14-15 грудня 2017 р.- С.59.

Stepping games for motor training
Kachmar O., Kozyavkin V., Zeniou N., Kushnir A.
Physiotherapy, 2017, 103: e60-e61 http://www.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(17)30134-7/fulltext

Влияние спинальной манипуляции на спастику мышц и ловкость движений руки у пациентов с церебральными параличами
Козявкин В.И., Качмар О.А., Кушнир А.Д, Матюшенко О.А., Гасюк М.Б
Материалы VII междисциплинарного научно- практического конгресса с международным участием «Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей», Москва, 30-31 октября, 2017, с.97-98

Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации В.И.Козявкина- новый подход к реабилитации детей с аутизмом
Козявкин В.И., Шестопалова Л.Ф., Волошин Т.Б
Материалы VII междисциплинарного научно- практического конгресса с международным участием «Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей», Москва, 30-31 октября, 2017, с.98-99

Применение шаговых компьютерных игр для тренировки двигательных функций
Качмар О. А., Козявкин В. И., Кушнир А.Д.
VII Балтийсктий конгресс по детской неврологи. Сборник тезисов конгресса/ Под редакцией: профессора Гузевой В.И., СПб., 2017.-С.168-169

Использование компьютерных игровых технологий в реабилитации детей с аутизмом
Козявкин В.І., Волошин Т.Б., Качмар О.А.
VII Балтийсктий конгресс по детской неврологи. Сборник тезисов конгресса/ Под редакцией профессора Гузевой В.И., СПб., 2017.-С.177-178

Intensive Neurophysiological Rehabilitation System for Children with Autism
Kozyavkin V. I., Shestopalova L. F., Voloshyn T. B.
Kyiv: Educational Literature Centre Publishing House, 2017.- 61p

Клініко-психологічні особливості дітей з аутизмом та їх динаміка в ході лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Волошин Т.Б.
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2017.-1 (9).-c. 8-15

Застосування людиноподібних роботів у реабілітації дітей з церебральним паралічем
Козявкін В.І., Качмар О.О. Аблікова І.В.
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2017.-1 (9).-c. 43-45

Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
Козявкін В. І., Шестопалова Л. Ф., Бородавко О. О., Гордієвич М. С.
Український вісник психоневрології. 2017. №1. С. 19–22.