2019-2020 - Kozyavkin Method

Bibliography

2019-2020

Effect of Professor Kozyavkin method on hand function in children with cerebral palsy
Kachmar O, Mysula I, Kushnir A, Fedchyshyn B, Melekh N.

International Neurological Journal, 2020, Vol. 16, № 1, p. 2-9.
DOI: 10.22141/2224-0713.16.1.2020.197324

Когнітивні порушення при дитячому церебральному паралічу та їх корекція за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.
Козявкін В.І., Шестопалова Л.Ф., Мелех Н.В.
Український вісник психоневрології, 2019. Том 27, випуск 4 (101). С. 5-9.
DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V27-is4-2019-1

Культурна адаптація та валідація україномовної версії питальника ABILHAND-KIDS
В.І. Козявкін, О.О. Качмар, А.Д. Кушнір, Н.В. Мелех, Б.Ю. Федчишин, Н.Є. Грабарчук
Матеріали 1го Національного конгресу з фізичної та реабілітаційної медицини,
12-14 грудня 2019 р, Київ, Україна, 2019, с.65-66.

Зміни рухових функцій у дітей із церебральним паралічем після курсу лікування за Методом професора Козявкіна: сліпе дослідження.
В.І. Козявкін, О.О. Качмар, А.Д. Кушнір, Н.В. Мелех, Г.П. Лунь, І.В. Аблікова
Матеріали 1го Національного конгресу з фізичної та реабілітаційної медицини,
12-14 грудня 2019 р, Київ, Україна, 2019, с.56-57.

Изменения двигательных функций у детей с церебральным параличом после курса лечения по методу Козявкина: слепое исследование
Козявкин В.И., Кушнир А.Д., Качмар О.А., Мелех Н.В.
Сборник тезисов ІХ междисциплинарного научно- практического конгресса с международным участием «Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей»,
Москва, 31 октября - 1 ноября, 2019, с.111-112

Развитие больших моторных функций у детей с церебральными параличами в процессе реабилитации по методу профессора Козявкина
Козявкин В.И., Кушнир А.Д., Качмар О.А., Гордиевич М.С., Волошин Т.Б.
Материалы второго национального междисциплинарного конгресса с международным участием «Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации»
21-22 марта 2019, Москва, 2019.- с.105.

Changes in motor functions in children with cerebral palsy after the course of intensive neurophysiological rehabilitation: a single-blind study.
O. Kachmar, I. Mysula, A. Kushnir, T. Voloshyn, O. Matiushenko, M. Hasiuk, M. Hordiyevych
Міжнародний неврологічний журнал №5 (107), 2019. - с.5-11
http://inj.zaslavsky.com.ua/article/download/176700/177269

Cross-cultural adaptation and validation of the Ukrainian version of the ABILHAND-Kids questionnaire
M. Hasiuk, C. Arnould, A. Kushnir, O. Matiushenko, O. Kachmar
Disability and Rehabilitation, 2019: 1-10.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638288.2019.1630677

Wpływ Metody prof. Kozyavkina na funkcje ruchowe u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; Impact of the Professor Kozyavkin Method on Gross Motor Functions in Children with Cerebral Palsy
V. Kozyavkin, T. Voloshyn, M. Hordiyevych, O. Kachmar, H. Lun, N. Hrabarchuk, I. Koshylovych
Acta Balneologica, TOM LXI, Nr 1(155);2019:34-38

Досвід впровадження та застосування методу професора Козявкіна в Україні та світі
Качмар О.О., Волошин Б.Д., Волошин Т.Б., Танчина Г.О.
Міжнародний неврологічний журнал №1 (103), 2019. - с.17-25
http://www.mif-ua.com/archive/article/47237