Питальник оцінки дитячої інвалідності PEDI

Питальник оцінки дитячої інвалідності PEDI

Питальник PEDI - Pediatric Evaluation Disability Inventory - призначений для кількісного визначення дитячої неповносправності.

Питальник оцінки дитячої інвалідності

Для оцінки рівня розвитку та можливостей пацієнтів із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) існує багато інструментів та класифікацій з перевіреною валідністю та надійністю.

Деякі з них, зокрема Система класифікації великих моторних функцій (GMFCS – Gross Motor Function Classification System), Система класифікації функції руки (MACS – Manual Ability Classification System),  Питальник оцінки функції руки ABILHANDS-Kids   та інші, вже перекладені українською мовою, відповідним чином адаптовані та валідизовані для використання в практиці.

Водночас бракує україномовних інструментів для функціональної оцінки пацієнта з ДЦП, зокрема і тих, які б оцінювали категорії діяльності та участі за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ - дивіться вебінар про цю класифікацію).

Одним з таких інструментів є Питальник оцінки дитячої інвалідності (PEDI - Pediatric Evaluation Disability Inventory), призначений для кількісного визначення дитячої неповносправності. Він перекладений 25 мовами світу, його валідність та надійність перевірена у багатьох дослідженнях.

Перша версія питальника PEDI була розроблена в 1992 році групою авторів з Бостонського університету. В жовтні 2012р. з метою полегшення роботи з PEDI та створення єдиної уніфікованої бази даних було розроблено суттєво удосконалену електронну версію питальник PEDI-CAT.

Питальник розроблений для оцінки повсякденної діяльності дитини і дає змогу оцінити ключові функціональні можливості  самообслуговування, самостійного пересування /мобільності та соціальних функцій дітей віком від 6 місяців до 7,5 років. Він може використовуватися для дітей з типовим розвитком та дітей з інвалідністю. Питальник також можна використовувати для дітей з інвалідністю старше 7 років, чиї функціональні можливості нижчі, ніж в 7 річних із типовим розвитком.

 

Україномовна версія Питальника дитячої інвалідності

 

На основі англомовного тесту PEDI створена україномовна версія питальника.

Три основні шкали тесту: 

  1. Питальник оцінки самообслуговування;
  2. Питальник оцінки мобільності;
  3.  Питальник оцінки соціальних функцій.

 

Зазначені шкали було перекладено українською мовою та адаптовано.

Процес перекладу включав наступні етапи:

  1. переклад з оригіналу двома фахівцями незалежно один від одного,
  2. синтез цих двох варіантів в одну версію,
  3. зворотній переклад третім незалежним фахівцем, 
  4. обговорення прямих та зворотних перекладів експертною групою та підготовка узгодженої версії,
  5. тестування питальників 10 фахівцями та врахування їх зауважень

 

Посилання на україномовну версію питальника в кінці статті

Питальник заповнюється шляхом опитування батьків чи інших осіб, які тривалий час наглядають за дитиною. Батьки можуть самостійно заповнювати анкету та аналізувати результати власної дитини. Тривалість заповнення Питальника становить близько 20-30 хвилин.

Для заповнення Питальника необхідно надати оцінку діям, які дитина здатна виконувати в повсякденному житті без сторонньої допомоги. При цьому оцінюється типове (те, що трапляється найчастіше), а не найкраще виконання.

Кожне запитання має два варіанти відповіді – “ні” та “так”. Необхідно оцінити кожну дію в кожному блоці: «ні» - якщо дитина не може виконати дію у більшості випадків; «так» - якщо дитина здатна виконати дію у більшості випадків, або оволоділа цією навичкою раніше.

При підрахунку результатів кожна відповідь “ні” оцінюється як 0 балів, а кожна відповідь “так” як 1 бал. Відповідь “ні” означає, що дитина не може, чи обмежена у здатності виконувати завдання, відповідь “так” - дитина здатна виконати завдання у більшості випадків.

Підсумковий бал Питальника розраховується для кожної зі сфер (самообслуговування, мобільність, соціальне функціонування) окремо. Він дорівнює сумі балів всіх питань.

За допомогою нормативних таблиць можна, відповідно до віку дитини, перевести цей підсумковий бал в нормативний стандартизований бал.

Для цього треба знайти в таблиці клітинку на перетині рядка з підсумковим балом дитини та стовпчика, що відповідає віку дитини. Ця цифра і буде нормативною стандартизованою оцінкою дитини, яка показує функціональні можливості дитини в порівнянні з однолітками. Дитина розвивається відповідно свого віку, якщо отримана нормативною стандартизована оцінка є в межах від 30 до 70.

Впровадження Питальника у щоденну практику дозволить підвищити якість та об’єктивність оцінки функціонування дитини з інвалідністю. Запрошуємо колег та батьків безкоштовно користуватися україномовною версією Питальника оцінки навичок самообслуговування, мобільності та соціального функціонування.

Заповнити Питальник та оцінити його результати можна скориставшись наступними посиланнями:

 

1. Питальник оцінки самообслуговування

Веб версія питальника самообслуговування

Паперова версія питальника

Нормативна таблиця самообслуговування

 

2. Питальник оцінки мобільності

Веб версія питальника мобільності

Паперова версія питальника мобільності

Нормативна таблиця мобільності

 

3. Питальник оцінки соціальних функцій

Веб версія питальника соціальних функцій

Паперова версія питальника соціальних функцій

Нормативна таблиця соціальних функцій

 

Завантажити паперову версію всіх трьох шкал питальника можна за посиланням.